Atelier ArcheH

Architectuur is het vormgeven van ruimte. De ruimtelijke kwaliteit ontstaat als architectuur en de stedenbouw in elkaars verlengde liggen. De essentie van het ontwerp  ligt in de maat, de schaal en de verhoudingen van de massa. Het volume moet zich voegen in de stedenbouwkundige of landschappelijke context . Alle andere architectonische middelen, zoals bijvoorbeeld materiaal en kleur zijn ter ondersteuning van het architectonische ontwerp.

ArcheH stelt zich tot doel het programma van eisen van de opdrachtgever zo optimaal mogelijk te vertalen naar een functioneel en hoogwaardig gebouw. De wensen van onze opdrachtgevers staan centraal, elke opdracht is uniek en vraagt om maatwerk. Onze ambitie is dat opdrachtgevers en gebruikers zich herkennen in hun nieuwe gebouwen of hun gebouwen met een herbestemming. ArcheH is in staat het project tot op detailniveau uit te werken, waarbij alle facetten van een project onder de loep worden genomen, zoals bijvoorbeeld budget, detaillering, duurzaamheid, onderhoudsgevoeligheid.

Ondanks de verscheidenheid hebben de projecten van ArcheH ook veel overeenkomsten, zoals de aandacht voor de inpassing van het gebouw in de omgeving materialisatie en het detail.

Visualisatie
Een wezenlijk  onderdeel van de ontwerpfase is het visualiseren van het ontwerp. Een goede schets zegt meer dan duizend woorden. Al schetsend denken wij mee met de opdrachtgever, de directe koppeling tussen hand en hoofd versterkt het creatief proces en zorgt er voor dat de architectonische beelden zijn weerslag vindt in de presentatie tekeningen.

De handgemaakte tekeningen en het perspectief zijn dan ook uitermate geschikte presentatie middelen naar gemeenten, opdrachtgevers en andere belanghebbende. ArcheH stelt dan ook zijn diensten beschikbaar voor het maken van presentatie tekeningen voor derden zoals architecten, aannemers en ontwikkelaars etc..

- Peter Eijkes